Mielenterveyden ensiapukoulutukset

Ohjaan Turun alueella Mielenterveyden ensiapu® 1 sekä Mielenterveyden ensiapu® 2 

-koulutuksia. Olen suorittanut näiden koulutusten ohjaajapätevyyden. Lisäksi olen suorittanut Nuoren mielen ensiapu- sekä KOTU-koulutuksen (Kohtaa ja tue - maahanmuuttajan mielenterveyden ensiapukoulutus).

Mielenterveyden ensiapukoulutukset ovat kaksipäiväisiä ja niiden laajuus on 14 oppituntia. Koulutuksiin sisältyy Mieli ry:n toimittama oppikirja.

Mielenterveyden ensiapu 1

Koulutuksen tavoitteena on ymmärtää mielenterveyden merkitys osana ihmisen kokonaisterveyttä. Koulutuksessa opitaan mielenterveystaitoja, perehdytään mielenterveyden suoja- ja riskitekijöihin ja pohditaan ihmissuhteiden vaikutusta mielenterveyteen. 

Koulutus tarjoaa tutkittua tietoa mielenterveydestä sekä keinoja oman ja toisten mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen. 
Mielenterveyttä lähestytään voimavarana, mielen hyvänä vointina ja ihmisen kykynä selviytyä arjessa. 

Mielenterveyden ensiapu 2

Koulutuksessa syvennetään tietoja mielenterveydestä, mielenterveyshäiriöistä ja mielenterveyden ensiavusta. Lisäksi perehdytään erilaisiin mielenterveyden ongelmiin: masennukseen, ahdistukseen, psykoositiloihin, kriiseihin ja päihteiden väärinkäyttöön sekä niiden hoitoon.

Tavoitteena on, että osallistuja oppii mielenterveystietoja ja -taitoja sekä osaa toimia mielekkäästi mielenterveyden kriisitilanteissa. Koulutuksen myötä vähennetään mielenterveysongelmiin liittyvää stigmaa ja vahvistetaan valmiuksia kohdata mielenterveyden haasteita sekä opetellaan soveltamaan mielenterveyden ensiavun askeleita.


Ota minuun yhteyttä, jos haluat järjestää mielenterveyden ensiapukoulutuksia työyhteisöllesi tai muulle ryhmälle.