Ratkaisukeskeinen terapia 

Ratkaisukeskeinen terapia on asiakaslähtöistä, vuorovaikutteista ja monipuolisesti erilaisia menetelmiä hyödyntävää terapiaa, jossa fokus on asiakkaan tavoitteissa, vahvuuksissa ja voimavaroissa. Asiakkaalla on usein ongelmansa ratkaisun avaimet käsissään, hän vain tarvitsee hiukan apua lukon aukaisuun.

Lyhytterapia on nimensä mukaisesti lyhytkestoista: tapaamisia on yleensä viidestä kahteenkymmeneen. Joskus yksikin tapaaminen voi riittää tilanteen selkiyttämiseen. Terapiassa keskitytään tavallisesti muutamaan, rajattuun ongelmaan, joita asiakas ja terapeutti työstävät yhdessä. Asiakkaalle voidaan antaa arkeen välitavoitteita sekä pieniä harjoituksia, joita hän kokeilee tapaamisten välillä.

Työskentelyn keskiössä ovat asiakkaan nykytilanne ja tulevaisuus. Toisinaan ongelmien juuret ovat menneisyyden tapahtumissa ja tällöin myös elämänhistorian tarkastelu on paikallaan. Tapaamisten tarkoitus on vahvistaa toimivia käytös- ja ajattelumalleja ja tarjota uusia näkökulmia tilanteen tarkasteluun.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia antaa voimavaroja raskaan elämänvaiheen läpikäymiseen ja lisää ymmärrystä hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Asiakasta rohkaistaan näkemään toivoa silloinkin, kun tilanne tuntuu toivottomalta. Jokaisella ihmisellä on vahvuuksia ja voimavaroja - terapeutti auttaa asiakasta huomaamaan ne ja tukee häntä matkalla kohti tavoitteita.